Επίκειται υποβιβασμός;ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ

Επίκειται υποβιβασμός;ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ


Την 27ην Ιουνίου 2017 έγινε ανεπίσημος συνάντησις εις το Λονδίνον, μεταξύ εκπροσώπων του Πατριαρχείου Κων/λεως και της Αγγλικανικής Κοινότητος.

  

 Η αντιπροσωπία του Πατριαρχείουεπληροφόρησε δια μακρών τους Αγγλικανούς δια το Κολυμβάριον, καθώς και δια πολλά άλλα γεγονότα, διορθόδοξα και οικουμενιστικά, των δύο τελευταίων ετώναλλά και δια θέματα που αφορούν καθαρά εις το Πατριαρχείον. Συμφώνως προς ανεπιβεβαιώτους πληροφορίας φέρεται να υπάρχη πρόθεσις τωνΑγγλικανών δια υποβιβασμόν του θεολογικού διαλόγου μετά από δεκαετίας εις ανεπίσημον!

  

 Η αιτιολόγησις είναι ότι μετά το Κολυμβάριον διεπίστωσαν και οι ίδιοι ότι εις την «σύνοδον» που συνεκάλεσεν ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος παρέστη ολιγώτερον του ημίσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, γεγονός που δεν δικαιολογεί πλέον επίσημον διάλογον, εις τον οποίον να προΐσταται το Πατριαρχείον, εφ’ όσον εκπροσωπείκατ’ ουσίαν μόνον τον εαυτόν του. Δια τούτο ωμίλησαν δια μακρών περί του Κολυμβαρίου. Αν επείσθησαν η όχι οι Αγγλικανοί θα καταστή γνω­στον κατά την επομένην συν­άντησιν του διαλόγου που θα πραγματοποιηθή εις την Μάλταν τον προσεχή Οκτώβριον με θέματα το περιβάλλον και την ευθανασίαν.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ

Ετικέτες:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ