14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΚΥΛΑ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΚΥΛΑ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ


14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

 

ads@@

 

 

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ο Αγιορείτης ο σοφός διδάσκαλος της εκκλησίας
ΆΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ, Παύλος, Ηρωδίων οι Απόστολοι και Άγιος Σωσίων, πρώτος Επίσκοπος Λευκάδος

Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιξ θεόφθογγος, ὤφθης τοῦ Πνεύματος, καὶ ἀρετῶν ὑφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε, πάσι γὰρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα, βίου καθαρότητας, διεκφαίνων τὴν ἔλλαμψιν, τῷ πλούτῳ τῶν ἐνθέων σου λόγων, δι' ὧν ὡς φῶς τῷ κόσμῳ ἔλαμψας.

  

 

Τοῦ Παύλου Μαθητής, καὶ συνέκδημος ὤφθης, δεχθεῖς ἐν τὴ ψυχή, τὸν τῆς χάριτος λόγον, Ἀκύλα Ἀπόστολε, τοῦ Σωτῆρος διάκονε, ὅθεν ηὔγασας, τοὺς ἐν νυκτὶ τῆς ἀπάτης, καὶ ἠγώνισαι, ὑπὲρ τῆς δόξης Κυρίου, διὸ εὐφημοῦμεν σέ.

Ετικέτες:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ